YONEX ASTROX ABILITY AX

省下 24%

性別: 中性
Color: Pink
Size: 4U
金額:
銷售價格$1,680 TWD 一般售價$2,200 TWD

商品內容

Yonex Astrox Ability [AXAEX327] 羽球拍 快速 強力 刁鑽 殺球 台製 空拍 4U 粉黑


快速而強力球拍壓倒對手
刁鑽角度和毀滅性殺球
輕易從對手身上拿到分數


彈性: HI-FLEX
拍框: Graphite / Tungstene
中管: Graphite / NANOMESH NEO
長度: 10mm longer
拍重/握把尺寸: 4U(Ave.83g)G5
建議穿線磅數: 4U 20-28lbs

您可能也會喜歡

近期瀏覽